Renteloze lening van eigen BV. Dividend?

Geplaatst op 2 maart 2017

renteloze lening

Een DGA leent ruim € 130.000 van zijn BV. Hij maakt weliswaar een schriftelijke overeenkomst met aflossingen, maar laat de lening renteloos. Dat betekent natuurlijk dat de DGA een voordeel “krijgt” van zijn BV. Te weten de niet verschuldigde rente. Hoe moet dit voordeel nu worden geduid? En hoe hoog is het voordeel eigenlijk?

De inspecteur belast het rentevoordeel als uitdeling, dividend dus. Hij gaat uit van een voordeel van 4% per jaar. De hoogte van die 4% rente heeft hij niet onderbouwd. In de procedure wordt daar ook niet nader op ingegaan. Het Hof en later de Hoge Raad geven de inspecteur gelijk. Deze zaak betrof de jaren 2007 t/m 2010. De 4% ligt in de buurt van de kapitaalmarktrente in de desbetreffende periode. Dat wil zeggen: de rente op staatsleningen met een looptijd van 10 jaar. Het zou kunnen dat de inspecteur daarnaar heeft gekeken. Dan is het alleen wel vreemd dat hij geen risico-opslag heeft gehanteerd. Het is nu eenmaal risicovoller te beleggen in een vordering op een DGA, dan in Nederlandse staatsobligaties.

De kapitaalmarkt rente ligt momenteel op 0,5%. Met enige goede wil kan hieraan een argument worden ontleend voor een zeer lage rente op aandeelhoudersleningen. Al zouden wij u zoals gezegd willen adviseren altijd rekening te houden met een risico-opslag. Hoe hoog die opslag moet zijn is niet vooraf aan te geven. Dat hangt af van het individuele geval.

Let op: de zoektocht naar de laagste rente is soms wat opportunistisch. Immers: als u leent van uw BV voor uw eigen woning is de rente aftrekbaar. Vaak zoeken we dan naar wegen de rente zo hoog mogelijk te zetten. Door juist géén hypothecaire zekerheid te bedingen bijvoorbeeld. Bedenkt u zich van te voren hoe het is uit te leggen aan de inspecteur dat een lening voor uw eigen woning een hogere rente draagt, dan een lening voor consumptieve doeleinden.

Wilt u meer weten over lenen van of aan de BV? Neemt u dan contact op met mr. Paul Hofmeister (064580030) of drs. Jeroen de Vos RB (06-25016297).

Pagina 1 van 2512...1020...Minst recente »