Gebruikelijk loon bij onfortuinlijke BV

Geplaatst op 30 maart 2018

euroteken

Een BV is opgericht in 2011 en start in 2012 met de handel in en verhuur van onroerend goed. Echt een succes wordt dat niet: al in 2014 komt het tot een executoriale verkoop van het bedrijfspand en de ontbinding van de BV. En of dat allemaal nog niet genoeg is, worden aan de DGA  forse navorderingsaanslagen inkomstenbelasting opgelegd over de jaren 2011 tot en met 2014.  Omdat hij geen (gebruikelijk) loon had aangegeven. De standpunten van DGA en inspecteur liggen nogal ver uit elkaar. De inspecteur vindt dat de DGA over elk jaar het volledige gebruikelijk loon (destijds € 43.000) had moeten aangeven. Nu de BV inmiddels failliet is, is dat een hard gelag voor de DGA. De vraag is hoe de rechter hierover denkt.

Voor de hoogte van het gebruikelijke loon neemt Rechtbank Noord-Nederland de volgende omstandigheden in aanmerking. De financiële resultaten van de BV, de korte levensduur van de BV en de wijze van beëindiging van de activiteiten door het executoriale beslag. De DGA weet bovendien aannemelijk te maken dat zijn werkzaamheden zeer beperkt waren. Hij hoefde alleen maar de verhuuradministratie te voeren en  het contact te onderhouden met de aannemer, met (potentiële) huurders en de makelaar (aan wie de DGA het opstellen van de huurcontracten en het vinden van huurders had uitbesteed).

Hoe gering ook die activiteiten, de DGA heeft wel degelijk werkzaamheden verricht waar een gebruikelijk loon tegenover moet staan. Daar komt nog bij, zo overweegt de rechter, dat het besturen van een vennootschap altijd werkzaamheden van enige omvang vergt: het voeren van de financiële administratie, het zorgdragen voor de deponering van de jaarrekening en doen van de belastingaangifte. “In goede justitie” stelt de rechter het gebruikelijk loon op € 10.000 per jaar. Voor het jaar van oprichting van de BV verlaagt de rechter het loon tijdsevenredig naar € 2.500.

TIP: deze uitspraak laat zien dat u niet te snel het standpunt mag innemen dat er geen gebruikelijk loon van toepassing is. Ook al zijn de werkzaamheden beperkt en valt het resultaat tegen. Aan de andere kant geeft deze uitspraak ook de nodige argumenten die u tegen een al te enthousiaste inspecteur kunt gebruiken.