Opnamen in rekening courant. Belast dividend?

Geplaatst op 2 maart 2017

opnamen in RC

Met de meeste DGA’s bespreken we met enige regelmaat hun rekening courantschuld aan de BV. “Laat hem niet te hoog oplopen”. Klinkt bekend waarschijnlijk. De reden voor die aandacht wordt mooi geïllustreerd door de volgende casus. De rekening-courantschuld van een DGA is in 3 jaar tijd een kleine € 500.000 toegenomen. De opnamen zijn gedaan om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Vast staat dat er in deze jaren geen schriftelijke overeenkomst was opgemaakt. De DGA heeft geen zekerheden gesteld. En er zijn geen rente en aflossingen overeengekomen. Ook heeft de BV geen incassomaatregelen getroffen. Dat had ook weinig nut gehad, want de DGA beschikte niet over inkomen of vermogen waaruit hij de schuld had kunnen aflossen. Een weinig zonnig beeld dus. En het wordt nog slechter…

De inspecteur stelt dat de 500.000 is genoten als dividend en vordert 25% inkomstenbelasting na. Plus een vergrijpboete van 50%. De rechtbank acht aannemelijk dat de toename van de rekening-courant niet kan of zal worden afgelost en dat de DGA zich daarvan bewust had moeten zijn. De bedragen van opnamen in rekening-courant hebben het vermogen van de onderneming in de betreffende jaren definitief verlaten, waarmee zij als onttrekkingen (lees: dividend) moeten worden aangemerkt. De inspecteur heeft de desbetreffende bedragen daarom terecht als inkomen in box 2 belast. Schrale troost: de rechter acht geen opzet aanwezig. Alleen grove schuld. De boete wordt verlaagd van 50% naar 25%.

Wilt u overleggen wat u moet doen aan uw te ver opgelopen schuld aan de BV Neemt u dan contact op met mr. Paul Hofmeister (064580030) of drs. Jeroen de Vos RB (06-25016297).

Pagina 1 van 2512...1020...Minst recente »