Opbouw pensioen eigen beheer nu echt ten einde

Geplaatst op 10 juli 2017

Pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk pensioen op te bouwen in de eigen BV. Wat jarenlang de favoriete aftrekpost van menig DGA was, is aan het eigen succes ten onder gegaan. Hoewel, “succes”.
Voor veel DGA’s was het pensioen verworden tot duur een blok aan het been. Immers: tegenover de aftrekpost in de vennootschapsbelasting staat een loonbelastingclaim. Die claim kon in sommige gevallen oplopen tot 72%! Maar goed, pensioenopbouw in de BV kan niet meer. Hoe nu verder met de oudedagsvoorziening van de DGA?

Na 1 juli 2017 heeft u drie alternatieven. We hebben ze al eens eerder in onze nieuwsbrief uiteengezet.
1) premievrije voortzetting
De opbouw stopt, maar verder blijft alles bij het oude. Er blijft een pensioenvoorziening op de balans staan die elk jaar actuarieel moet worden gewaardeerd. U hebt recht op pensioenuitkeringen gebaseerd op de commerciële waarde. Geld en ander vermogen in de BV moet u ter beschikking houden om dit pensioen te zijner tijd te kunnen uitkeren. Dit alternatief kan voordelig zijn als u de BV sowieso wil aanhouden en als de BV winst maakt.
2) afkoop
Technisch wordt de pensioenvoorziening eerst verlaagd naar de fiscale waarde. Waarna het pensioen in één keer (met korting) wordt afgekocht. Dit alternatief heeft duidelijk de charme van de eenvoud. DGA’s die eigenlijk van hun BV af willen en die voldoende geld achter de hand hebben om de loonbelasting te betalen zullen dit alternatief serieus overwegen. Daarna moet u natuurlijk wel verzinnen wat de beste bestemming voor het netto pensioenkapitaal is.
3) omzetting in een oudedagsverplichting
Ook hier wordt de pensioenvoorziening eerst verlaagd naar de fiscale waarde. Waarna de oudedagsverplichting – kort door de bocht gezegd – in 20 gelijke termijnen kan worden opgenomen. Dit alternatief combineert de eenvoud van afkoopvariant met het uitstel van belastingheffing van de premievrije voortzettingsvariant. In onze praktijk zien we dat voor de meeste DGA’s dit alternatief de voorkeur verdient.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om te sparen in de BV voor uw oudedag, neemt u dan contact op met mr. Paul Hofmeister (064580030) of drs. Jeroen de Vos RB 06-25016297)

Pagina 1 van 2512...1020...Minst recente »