Ondernemer met slechts 1 klant? Dat kan!

Geplaatst op 24 augustus 2018

Recht op WW

Bij de beoordeling van het fiscaal ondernemerschap is het aantal opdrachtgevers een belangrijk criterium. “Je moet minstens 3 opdrachtgevers hebben” is een veel gehoorde vuistregel. Hof Den Haag heeft dat recent genuanceerd: een paprikadraaier met één grote opdrachtgever, goed voor 90% van zijn omzet, werd tot grote verbazing van de inspecteur toch als ondernemer aangemerkt. Waar zat hem dat precies in?

In het betreffende jaar (2014) had de paprikadraaier in totaal 4 klanten. Maar zogezegd was er maar 1 serieuze. Die 90% van de omzet opleverde. Daarnaast had hij nauwelijks geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen en liep hij vrijwel geen ondernemersrisico. Volgens de inspecteur waren zijn inkomsten als paprikadraaier geen winst uit onderneming, maar resultaat uit overige werkzaamheden. Hij schrapte de geclaimde zelfstandigen- en startersaftrek, en de MKB-winstvrijstelling. In de daarop volgende procedure gaf de Rechtbank de inspecteur helemaal gelijk. Hof Den Haag besliste echter anders. Het Hof overwoog dat de paprikadraaier zijn werkzaamheden zelfstandig had verricht: hij kon zijn werk naar eigen inzicht en zonder toezicht verrichten, en hij kon zelf bepalen wanneer en hoe vaak hij werkte. De tarieven voor zijn werk kwamen in overleg met zijn opdrachtgevers tot stand. Verder had hij wel degelijk geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen: hij beschikte over een mobiele telefoon, een computer en hij had al het noodzakelijke gereedschap aangeschaft om zijn werkzaamheden te kunnen verrichten. Tenslotteliep hij ook voldoende ondernemersrisico. Hij was verplicht om bij wanprestatie de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden of te herstellen. En hij liep risico’s bij het aannemen van een opdracht tegen een totaalbedrag, omdat zijn werkzaamheden in hoge mate afhankelijk waren van de wisselende groei van de planten bij verschillende weersomstandigheden.

Let op: deze uitspraak betekent niet dat vanaf nu 1 opdrachtgever voldoende is om het ondernemerschap binnen te slepen. Het laat echter duidelijk zien dat elke situatie feitelijk moet worden beoordeeld.

Pagina 1 van 2812...1020...Minst recente »