Array ( [error_key] => http.status.forbidden [error_message] => User account has expired. )

Lenen bij de eigen B.V. ontmoedigd

Geplaatst op 18 december 2018

Lenen eigen BV

Een van de meest besproken onderwerpen in onze nieuwsbrief is ongetwijfeld het lenen van en aan de eigen BV. Het is een onderwerp dat al langer op de warme belangstelling van de fiscus mag rekenen. Ook de wetgever heeft zich nu geroerd: het kabinet heeft aangekondigd dat er volgend voorjaar nieuwe wetgeving zal worden voorgesteld om het lenen bij de eigen BV aan banden te leggen. Hierna leest u wat die beperking inhoudt en wat u nu al kunt doen om de schade te beperken.

Het lenen bij uw eigen BV boven een bedrag van € 500.000 wordt vanaf 2022 in box 2 belast als inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat wil zeggen dat u over het meerdere 25% (huidig tarief) inkomstenbelasting moet betalen. Als de voorstellen uit het Belastingplan 2019 doorgaan, wordt dit tarief in 2021 verhoogd naar 26,9%.

Er is een overgangsregeling aangekondigd voor eigenwoningschulden van uw eigen BV. Bovenop deze eigenwoningschulden geldt een aanvullende drempel van € 500.000 voor u en uw partner gezamenlijk.

Omdat de exacte inhoud van het wetsvoorstel nog niet bekend is, zijn er nog veel vragen. Bijvoorbeeld over de toepassing van de drempel en de (verboden?) terugwerkende kracht die die dit voorstel lijkt in te houden.

TIP: Ondanks de onduidelijkheden is het verstandig op deze aankondiging te anticiperen. Inventariseer uw schulden bij uw eigen BV. Zijn deze hoger dan € 500.000 en gelden ze niet als eigen woning lening? Zorg dan dat u de schuldenlast vóór 2022 zo veel als mogelijk heeft teruggebracht tot maximaal € 500.000. Overweegt u in dit kader een dividenduitkering? Doe die dan liefst vlak na 1 januari.

Pagina 1 van 2812...1020...Minst recente »