Array ( [error_key] => http.status.forbidden [error_message] => User account has expired. )

Giften via BV aftrekbaar

Geplaatst op 3 November 2015

Gift

Fiscaal gezien is het doen van giften via uw BV voordeliger dan het doen giften privé. Daarbij kan echter de vraag rijzen of dit niet als belaste winstuitdeling door de BV moet worden gekwalificeerd. Immers een gift door uw BV wordt bijna per definitie ingegeven door de persoonlijke charitatieve behoeften die u zelf als aandeelhouder voelt. Hoe valt dat dan te rijmen met artikel 16 van de Wet op de vennootschapsbelasting waarin de giftenaftrek is geregeld? Het Ministerie van Financiën heeft hierover onlangs een besluit genomen.

De staatssecretaris stelt daarin: “Een gift door een vennootschap die is ingegeven door de persoonlijk charitatieve behoefte van de aandeelhouder, maar (overigens) voldoet aan de door artikel 16 van de Wet Vpb gestelde vereisten voor giftenaftrek, komt als gift in aftrek op grond van artikel 16 van de Wet Vpb en wordt niet als uitdeling aangemerkt voor de inkomstenbelasting.”
Dat is dus duidelijk. Persoonlijke motieven van de aandeelhouder doorkruisen niet de aftrekbaarheid in de BV.

Wel merkt de staatssecretaris nog op dat de voor giftenaftrek vereiste ANBI-status van de begiftigde onder andere meebrengt dat de aandeelhouder geen doorslaggevende zeggenschap mag hebben over de ANBI. Al te voordelige opzetjes worden zo de pas afgesneden.

Wilt u weten welk voordeel u kunt behalen door uw giften via de BV te doen? Neem dan contact op met drs. J. (Jeroen) de Vos RB (06-250 16 297) of mr. P. (Paul) Hofmeister (06- 458 50 030). 

Pagina 1 van 912...Minst recente »