NO-CURE-NO-PAY zonder BTW?

Geplaatst op 22 augustus 2017

No-Cure-No-Pay

In fiscaal Nederland is deze zomer enige opwinding ontstaan over de btw-heffing over no-cure-no-pay diensten. Op grond van een arrest van het Europese Hof wordt de stelling verdedigd dat wanneer de afgesproken vergoeding afhankelijk is van een toekomstige onzekere gebeurtenis, het rechtstreekse verband tussen prestatie en vergoeding ontbreekt. En dit rechtstreekse verband is nu juist een voorwaarde voor de verschuldigdheid van btw. Dat zou de nota van advocaten, belastingadviseurs en makelaars opeens 21% goedkoper kunnen maken!

Het ging in het Baštová-arrest om de exploitant van een paardenrenstal, die paarden liet deelnemen aan wedstrijden tegen prijzengeld. Dat prijzengeld kreeg de exploitant dus alleen als zijn paard won. De redenering is dat de terbeschikkingstelling van het paard als zodanig niet tot een vergoeding leidt. Alleen een eventueel positief resultaat leidt tot een vergoeding. Daarmee ontbreekt volgens de Europese rechter het voor de btw vereiste rechtstreekse verband tussen de prestatie en de vergoeding. In de woorden van de rechter: ‘de omstandigheid dat het bestaan van een vergoeding onzeker is, volstaat om de rechtstreekse band tussen de ten behoeve van de ontvanger verrichte dienst en de vergoeding die eventueel wordt ontvangen, te verbreken’.

Op 9 juni deed de Rechtbank Noord-Holland een uitspraak waaruit blijkt dat dit vraagstuk genuanceerd moet worden bekeken. Die zaak ging over de performance-fee van een vermogensbeheerder. De rechtbank wees het beroep door belastingplichtige op het Baštová-arrest af. De daar besproken situatie doet zich volgens de rechtbank in geval van een performance-fee voor vermogensbeheer niet voor. Dat de hoogte van een deel van die vergoeding afhankelijk is van het resultaat van de beleggingen en het aldus vooraf onzeker is of dat deel zal worden ontvangen, maakt niet dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen dat deel van de vergoeding en de vermogensbeheerdiensten. Interessant is dus nog steeds wat de uitkomst was geweest als de volledige vergoeding resultaat afhankelijk was geweest!

Wilt u meer weten over de btw? Neemt u dan contact op met mr. Paul Hofmeister (064580030) of drs. Jeroen de Vos RB (06-25016297)

Pagina 1 van 2512...1020...Minst recente »