BOR niet voor werknemer?

Geplaatst op 24 augustus 2018

BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is bijzonder populair. De BOR stelt ondernemers in staat hun onderneming zonder (al te veel) belasting over te dragen aan hun opvolger. Dit is alles met de gedachte dat belastingheffing de continuïteit van het bedrijf niet nadelig mag beïnvloeden. Meestal is de opvolger familie (bijvoorbeeld de zoon of dochter). Maar stel nu: de enig aandeelhouder in een BV heeft geen kinderen. Zijn beoogd opvolger is geen familie, maar de medebestuurder van de vennootschap. Dan zou logischerwijze toch hetzelfde moeten gelden? Niet volgens Rechtbank Den Haag. Volgens de rechter houdt zo’n schenking een dusdanig verband met de dienstbetrekking, dat sprake is van loon uit dienstbetrekking. Dat is nogal wat. De bedrijfsoverdracht is dan belast zijn met ruim 50% loonbelasting!

Hierbij neemt de rechtbank onder meer in aanmerking dat de directeur/opvolger gezien de duur van zijn dienstbetrekking en de door hem uitgeoefende functies de meest geschikte werknemer was om de oprichter op te volgen. De schenking vindt daarmee haar grond in de door de directeur in de uitoefening van zijn dienstbetrekking bij de vennootschap geleverde arbeidsprestaties. Daarmee wordt hij ook voor de toekomst voor wat betreft zijn functie als directeur aan de vennootschap gebonden. De vennootschap maakt niet aannemelijk dat tussen de oprichter en de directeur zodanige persoonlijke betrekkingen bestonden dataannemelijk is dat de onderhavige schenking overwegend berust op sympathie van de oprichter jegens de directeur.

Let op: wij hopen dat hoger beroep is aangetekend. Dit leidt immers tot een zeer onevenwichtige uitkomst. We verwijzen hierbij nog naar de behandeling van het Belastingplan 2010. Hierin is te lezen dat volgens de toenmalige Minister van Financiën de Jager in de BOR opvolging door geschikte werknemers wel degelijk is voorzien. En dat deze dus onder de vrijstelling dienen te vallen.

Pagina 1 van 2812...1020...Minst recente »