Bezwaar Box 3-heffing

Geplaatst op 24 augustus 2018

Box 3.

Per 1 januari 2017 is de box 3-heffing aangepast, en voor veel vermogende particulieren betekent dat een nog hogere belastingdruk op hun vermogen en spaarrente dan in de jaren daarvoor. Inmiddels heeft de staatsecretaris de bezwaren tegen box 3 als massaal bezwaarprocedure aangemerkt. Dat betekent echter niet dat u zomaar kunt meeliften. U zult nog steeds zelf bezwaar moeten maken. Maar heeft dat eigenlijk wel zin?

Of het zin heeft om bezwaar te maken tegen de inkomstenbelasting heffing in box 3 weet op dit moment nog niemand. De meningen in fiscaal Nederland zijn hevig verdeeld. Feit is dat de belastingdienst tot op heden in nagenoeg alle zaken heeft gewonnen. De rechter heeft daarbij steeds geoordeeld dat de wetgever zijn speelruimte bij het vaststellen van het forfaitaire rendement niet heeft overschreden. Feit is echter ook dat in de afgelopen jaren de rente steeds maar weer is gedaald. Uitspraken over het jaar 2014 zouden daarom tot de conclusie kunnen leiden dat over de jaren daarná wel kans is dat de rechter de box 3 heffing afwijst. Daarom adviseren wij u toch bezwaar te maken. Al was het maar ter behoud van uw rechten.

Pagina 1 van 2812...1020...Minst recente »