Betalingsproblemen? Uitstel soms mogelijk.

Geplaatst op 22 augustus 2017

Betalingsproblemen

Het overkomt elke ondernemer wel eens. De liquiditeit verslechtert en er is even geen geld om de belastingaangifte te betalen. Geen, of een te lage, aangifte doen is vanzelfsprekend geen optie. In sommige gevallen is het echter wel mogelijk om uitstel van betaling te krijgen. En soms eenvoudiger dan u denkt. Er zijn drie varianten: 1) kort uitstel van betaling, 2) de reguliere betalingsregeling en 3) uitstel om bijzondere omstandigheden. We lopen de verschillende opties langs.

Kort uitstel van betaling
Zonder nader onderzoek kunt u maximaal 4 maanden uitstel krijgen voor een belastingschuld van maximaal
€ 20.000. Dit verzoek kunt u zelfs telefonisch doen! De voorwaarden zijn:
- Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000. (Een toeslagschuld of een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen omdat u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag, telt niet mee voor dit bedrag.)
- U hebt voor uw openstaande belastingschuld geen dwangbevel ontvangen.
- U hebt geen onbetaalde vergrijpboete, voor bijvoorbeeld opzettelijk onjuist of onvolledig aangifte doen.
- U hebt voor uw openstaande belastingschuld niet eerder uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of omdat u een belastingteruggaaf verwacht.
- Uw verzoek gaat niet over de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting die in meerdere termijnen betaald mag worden.
- U hebt altijd tijdig aangifte gedaan.

Reguliere betalingsregeling
Zijn 4 maanden niet voldoende dan kunt u verzoeken om de reguliere betalingsregeling. Deze regeling kan niet langer dan 12 maanden duren. Verder moet voor dit uitstel zekerheid worden verstrekt. Bijvoorbeeld door het vestigen van hypotheek of het verpanden van debiteuren. Bij de beoordeling van dit verzoek houdt de belastingdienst rekening met de aard en omvang van de schuld, de liquiditeit en solvabiliteit en het aangifte- en betalingsgedrag in het verleden.

Bijzondere omstandigheden
Zijn er buiten de schuld van de ondernemer liquiditeitsproblemen. Dan kan er desgevraagd langer uitstel worden verleend zonder dat zekerheden hoeven te worden versterkt. Noodzakelijk is hierbij dat een derde deskundige schriftelijk verklaard:
- dat het gaat om reële betalingsproblemen;
- dat die problemen tijdelijk zijn;
- dat de betalingsproblemen voor een bepaald tijdstip zijn opgelost en
- dat sprake is van een levensvatbare onderneming.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uitstel. Neemt u dan contact op met mr. Paul Hofmeister (064580030) of drs. Jeroen de Vos RB (06-25016297)

Pagina 1 van 2712...1020...Minst recente »