Accountant moet verder vragen!

Geplaatst op 24 augustus 2018

Accountant

Een accountant is onderworpen aan tuchtrechtspraak voor ‘enig handelen of nalaten in strijd met het bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep bepaalde én het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep’. De accountantskamer heeft recent een accountant een ‘waarschuwing’ (een tuchtrechtelijke sanctie) opgelegd omdat hij niet gecontroleerd had of zijn cliënt als opdrachtgever wel beschikte over een VAR-verklaring voor een ingehuurde directeur.

Een BV werkzaam in de IT-branche, had een freelance directeur ingehuurd tegen een substantiële management fee. Die vergoeding was niet verloond. Na een boekenonderzoek stelde de Belastingdienst zich op het standpunt dat de ingehuurde freelance directeur in dienstbetrekking was. De BV beschikte niet over een “VAR-winst uit onderneming” voor de ingehuurde directeur, en zij had daarom loonheffing op diens vergoeding moeten inhouden en afdragen. De inspecteur corrigeerde dat door de BV een naheffingsaanslag loonheffing op te leggen plus een forse boete. Die boete leidde tot een breuk tussen de BV en de accountant. De BV diende een klacht in tegen accountant bij de Accountantskamer. De Accountantskamer verklaarde die klacht gegrond. Zij vond dat de accountant niet deskundig en zorgvuldig had gehandeld door niet door te vragen over de arbeidsrelatie tussen de BV en de freelance directeur.

U weet dus nu waarom wij zo af en toe “lastige” vragen moeten stellen.

Pagina 1 van 2812...1020...Minst recente »