Array ( [error_key] => http.status.forbidden [error_message] => User account has expired. )

Betaal hypotheekrente vooruit

Geplaatst op 28 december 2017

Hypotheekrente

Vooruitbetaling van rente op een eigenwoninglening kan een mooie manier zijn om een progressievoordeel te behalen (IB-tarief voor renteaftrek 2017 50% en in 2018 49,5%). Nu is een half procent natuurlijk niet erg spectaculair, maar bijvoorbeeld bij het bereiken van de AOW-leeftijd is bij veel mensen sprake van een veel grotere verlaging van het marginale IB-tarief. De gefaseerde verlaging van het aftrektarief in de hoogste tariefschijf kan het vooruitbetalen van rente extra voordelig maken. Zomaar vooruitbetalen is echter niet verstandig. Er is veel om aan te denken.

Vooruitbetaling van rente op een eigenwoninglening is alleen aftrekbaar in het jaar van betaling als het gaat om rente met betrekking tot de periode die eindigt vóór 1 juli van het volgende jaar. Met andere woorden, maximaal zes maanden vooruitbetaling is mogelijk.

Let op 1. Bij vooruitbetaling van rente die mede betrekking heeft op de periode na 1 juli van het volgende jaar, dient het volledige bedrag aan rente dat betrekking heeft op de periode na 31 december te worden uitgesmeerd, dus ook de component die op de eerste zes maanden betrekking heeft. De mogelijkheid om de (vooruitbetaalde) rente in het jaar van betaling af te trekken vervalt dan helemaal.

Let op 2.  Als men in december de hypotheekrente voor de eerste helft van het volgende jaar vooruitbetaalt zonder dat daartoe een contractuele verplichting bestaat, zal de belastingdienst stellen dat sprake is van een ‘depotstorting’ en de aftrek in het betaaljaar weigeren. U moet daarom met de bank overeenkomen dat de rente wordt vooruitbetaald. Voor banken levert het meewerken aan deze constructie de nodige administratieve lasten, zodat medewerking niet altijd wordt verleend.
Bij een familielening of lening van de BV is de vooruitbetaling doorgaans makkelijker realiseren!

Pagina 1 van 2812...1020...Minst recente »