Overweegt u een onderneming te starten? Personeel aan te nemen? Heeft u buitenlandse plannen? Overweegt u samen te gaan werken of te fuseren? Een bedrijf over te nemen? Of wilt u uw bedrijf juist verkopen? Twijfelt u of u niet teveel belasting betaald? Of heeft u een discussie met de belastingdienst?

Ondernemen is complex. De maatschappij juridiseert. De regelgeving omtrent financiën en fiscaliteit bepaalt een belangrijk deel van het speelveld. Voor een ondernemer is het daarin makkelijk verdwalen. Wij willen u graag helpen uw weg te vinden. Natuurlijk om ervoor te zorgen dat u juist en volledig aan uw verplichtingen voldoet. Maar wij zorgen voor meer dan dat. Binnen de kaders die de wetgever heeft gesteld helpen wij u met het minimaliseren van uw belastingdruk en daarmee het maximaliseren uw rendement. Samen met u kijken wij vooruit. Schatten wij kansen en risico’s in. Op elk moment in de levensfase van uw bedrijf. Vanaf de oprichting tot de uiteindelijke verkoop. Hoe doen wij dat?

Administratie

Als accountantskantoor kunnen wij u vanzelfsprekend helpen met uw financiële administratie en uw aangiften omzet- en vennootschapsbelasting. Wilt u alles uitbesteden? Dat kan. Of wilt u een gedeelte van uw administratie in eigen hand houden. Ook dat kan. Onze online boekhoudoplossingen maken dat wij efficiënt en effectief met u samen kunnen werken.

Financiële planning

Ondernemen is plannen. Jezelf een doel stellen. Meetmomenten inbouwen. Op tijd bijsturen. Van Oppen helpt u met het opstellen van begrotingen voor uw onderneming. Maar ook met het opstellen van een persoonlijk financieel plan voor u als directeur/aandeelhouder. Uiteindelijk gaat het immers om de mens achter de onderneming.

Ondersteuning

Groeit u snel? Heeft uw backoffice moeite die groei bij te houden? Van Oppen kan uw administratieve en financiële afdelingen ondersteunen. Van medewerker- tot partnerniveau.

Fiscale tools

Kent u alle ins en outs van de Werkkostenregeling? Kent u de weg naar de diverse fiscale subsidies voor uw research en developmentwerkzaamheden? Weet u hoe u zich het best voorbereid op een belastingcontrole? Of uw rechtsvorm nog wel voldoet? Hoe u uw onderneming zonder fiscale schade aan uw kinderen kunt overdoen? Wij wel!

Second Opinion

Veelal zult u reeds een accountant/belastingadviseur hebben. Die zal zelden slecht werk doen. De vraag is echter of u altijd in staat bent de kwaliteit van zijn werk juist in te schatten. Twijfelt u daaraan en wilt u een onafhankelijke partij om dat te beoordelen? Van Oppen heeft veel ervaring met het afgeven van second opinions en deskundigenverklaringen.

Pre-audit werkzaamheden

Een accountantscontrole is zeer arbeidsintensief. En dat ziet u terug in de declaratie van uw huidige accountant. Wij kunnen u helpen bij het stroomlijnen van uw interne administratie en het opstellen van de jaarrekening. Zodat uw accountant zo snel en efficiënt mogelijk zijn controlewerkzaamheden kan verrichten. En ook dát ziet u dan natuurlijk terug in zijn declaratie! Uiteraard kan Van Oppen desgewenst ook de controlewerkzaamheden verrichten.